Ile czasu jest na zgłoszenie szkody z OC/AC?

Ile czasu jest na zgłoszenie szkody z OC/AC?

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody z polisy OC oraz Autocasco? Co dokładnie należy mieć przy sobie, chcąc zgłosić szkodę? Odpowiedzi na powyższe pytania i nie tylko znajdziesz w naszym artykule!

Co warto mieć przy sobie przed zgłoszeniem szkody?

Nie da się ukryć, że każdej kolizji towarzyszą niezwykle silne emocje. Zanim jednak złożysz wniosek do ubezpieczenia sprawcy czynu niedozwolonego w celu zgłoszenia szkody upewnij się, że posiadasz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty. Kiedy policja zjawi się na miejscu wypadku, z pewnością będziesz potrzebować dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego oraz danych swojej firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wymagać będzie od winnego kopii dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. 

Jeśli uszkodzony pojazd nie jest zdolny do dalszego poruszania się po drodze, posiadając ubezpieczenie OC możesz go odholować i skorzystać z samochodu zastępczego. W następnym kroku ekspert skontaktuje się z Tobą w celu sprawdzenia pojazdu i zrobienia zdjęć, aby udokumentować powstałe szkody. Finalnie będziesz musiał już tylko poczekać na decyzję w sprawie wysokości i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie tej decyzji, choć termin ten może zostać przedłużony, wynosząc nawet 90 dni, jeśli na przykład przeciwko sprawcy będącemu pod wpływem alkoholu toczy się sprawa cywilna lub karna.

Czas na zgłoszenie szkody z OC

Zakres i warunki ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która nie zawiera precyzyjnych wskazówek dotyczących terminów zgłaszania szkody. Z tego też powodu w polisie OC bierze się pod uwagę termin przedawnienia sprawy, co skutkuje tym, że na zgłoszenie szkody z OC mamy 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie. 

Jeżeli zdarzeniem było przestępstwo, wykroczenie lub szkoda, przedawnienie wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Pomimo długiego okresu przedawnienia, nie wahaj się jak najszybciej zażądać roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ponieważ czas jest nadal najważniejszy. Pamiętaj też, że uzyskanie potrzebnego dowodu w ciągu kilku lat od zdarzenia może być bardzo trudne lub wręcz niewykonalne.

Czas na zgłoszenie szkody z AC

Nie ma jednego terminu zgłaszania roszczeń z tytułu AC, gdyż każdy zakład ubezpieczeń ustala swój własny termin. Bezpośrednio wiąże się to z dobrowolnym ubezpieczeniem AC, co pozwala klientom i towarzystwom ubezpieczeniowym na dużą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych zobowiązań. W większości przypadków ubezpieczyciele wyznaczają termin na zgłoszenie roszczenia AC na podstawie tych przepisów, pozostawiając niewiele pola do negocjacji. Przyjmuje się również, że ubezpieczyciele mają dwa różne terminy zgłaszania roszczeń z ubezpieczenia AC – jeden w przypadku uszkodzenia pojazdu i drugi w chwili jego utraty.

Czas na zgłoszenie uszkodzenia lub kradzieży samochodu z AC u wybranych ubezpieczycieli

 • Allianz Direct: szkoda do 4 dni, kradzież do 48 godzin
 • Aviva: szkoda do 3 dni, kradzież do 3 dni
 • Benefia pakiet “Perfekt”: szkoda 3 dni robocze, kradzież do 2 dni
 • Compensa: szkoda do 5 dni roboczych, kradzież do 2 dni roboczych
 • Ergo Hestia: niezwłocznie zarówno w przypadku szkody, jak i kradzieży
 • Generali: szkoda i kradzież do 7 dni
 • HDI: szkoda do 7 dni, kradzież w ciągu 1 dnia roboczego
 • Link4: szkoda i kradzież w ciągu 24 godzin
 • mtu24.pl: niezwłocznie w przypadku szkody i kradzieży
 • Proama: szkoda do 7 dni, kradzież do 3 dni
 • PZU: szkoda do 7 dni, kradzież 1 dzień roboczy
 • TUZ Ubezpieczenia: szkoda i kradzież do 7 dni
 • Uniqa: szkoda do 7 dni, kradzież do 2 dni
 • Warta: szkoda do 7 dni, kradzież 1 dzień roboczy
 • Wiener: szkoda w ciągu 48 godzin, kradzież w ciągu 24 godzin
 • You Can Drive: niezwłocznie w przypadku szkody i kradzieży

W przypadku kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia nie wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem. Regulamin każdego towarzystwa ubezpieczeniowego stanowi, że ubezpieczony ma obowiązek zgłosić zaistniałą sytuację na policję. Aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie po kradzieży samochodu, musisz jednak najpierw dostarczyć komplet kluczyków do otwarcia samochodu. 

Jak firmy ubezpieczeniowe liczą czas na zgłoszenie szkody?

Termin zgłoszenia wypadku liczy się od momentu wykrycia kolizji z innym pojazdem lub uszkodzenia pojazdu w nieznanej kolizji. Co prawda firmy ubezpieczeniowe mają ograniczone możliwości w kwestii zweryfikowania prawdomówności klientów, jednak w wielu przypadkach klienci sami przyznają, że szkody zauważyli znacznie wcześniej, jednak przez brak czasu nie mieli możliwości zgłoszenia tego faktu – warto jednak tego nie praktykować. Niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują inne warunki dochodzenia roszczeń poza Polską, wymagając informacji w ciągu na przykład trzech dni roboczych przy powrocie do kraju.

Czy można szkodę zgłosić po terminie?

Zgłaszając szkodę po terminie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, musisz liczyć się z tym, że otrzymasz wyłącznie część przysługującego ci odszkodowania. W związku z tym resztę kosztów będziesz zmuszony pokryć samodzielnie. Chcąc otrzymać wypłatę pełnego odszkodowania, nie zapomnij poinformować ubezpieczyciela o danej sytuacji w ciągu kilku godzin od chwili wystąpienia zdarzenia. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji, a także ograniczysz ryzyko powiększenia się uszkodzeń pojazdu, które mogą z czasem wystąpić. Szybsze powiadomienie firmy ubezpieczeniowej  o zdarzeniu sprawi, że proces odszkodowawczy przebiegnie znacznie sprawniej.

Czy można zgłosić szkodę z AC, gdy składka nie jest opłacona?

Zdecydowanie najrozsądniej poszukać odpowiedzi na to pytanie w OWU. Firmy ubezpieczeniowe mają kilka procedur dotyczących klientów, którzy nie opłacają składek ubezpieczenia. Jeśli więc nie chcesz stracić dodatkowej ochrony, weź pod uwagę terminy płatności opłaty AC. W przeciwnym razie może okazać się, że nie przysługują ci żadne świadczenia.

Czy z AC warto likwidować każdą szkodę?

Nie, a powodów jest kilka. Każda ze zgłoszonych szkód będzie wpływać na wysokość zniżki przysługującej kierowcy za bezszkodową jazdę – w związku z tym przedłużając AC, możesz być zmuszony zapłacić więcej. Może się także okazać, że podpisując umowę wyraziłeś zgodę na franszyzę integralną. W tym przypadku, gdy szkoda obejmie bardzo niskie kwoty, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić jej pokrycia. W przypadku ubezpieczenia AC ubezpieczyciel może również zastosować odliczenie. Przykładowo, jeśli właściciel deklaruje, że w określonym wieku samochód nie może być używany (np. 25 lat) i powód został spowodowany przez kierowcę w tym wieku. Przed zgłoszeniem szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego należy więc dokładnie zastanowić się, czy jest to opłacalne.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody – podsumowanie

Szkodę najlepiej zgłosić jak najszybciej, to możliwe. Termin na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC wynosi 3 lata, natomiast termin zgłoszenia szkody z AC zależny jest od OWU, czyli od umowy, która została podpisana przy zawarciu umowy ubezpieczenia.