Wypadek komunikacyjny – jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadek komunikacyjny – jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadki drogowe mają miejsce każdego dnia, a w ich wyniku wiele osób doznaje obrażeń ciała. Zgodnie z prawem, osoby poszkodowane mogą ubiegać się różnego rodzaju odszkodowania – z tego też względu warto dowiedzieć się, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym. Kto ma prawo do takich świadczeń oraz co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowania komunikacyjne - kiedy możemy się o nie ubiegać?

Każdy ranny w wypadku drogowym otrzymuje odszkodowanie. Zarówno poszkodowany kierowca, jak i jego pasażer mogą ubiegać się o odszkodowanie za wykroczenie drogowe. Ponadto, takie odszkodowanie dotyczy również pieszych poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz kierowców motocykli, motorowerów i rowerów.

Warto też pamiętać, że odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest również w momencie, gdy szkoda jest spowodowana holowaniem innego pojazdu lub prowadzeniem przyczepy. Ważną informacją dla sprawcy naruszenia jest to, że odszkodowanie wypłacane jest za uszkodzenie pojazdu, nawet jeśli wypadek nie został zgłoszony policji. Sprawca musi zgłosić wypadek w ciągu trzech lat – po tym czasie sprawa wygasa, chyba że wypadek był wynikiem przestępstwa.

Odszkodowania komunikacyjne za uszkodzony pojazd

Ofiary wypadku drogowego mogą ubiegać się o odszkodowanie, jednak to ofiara musi najpierw skontaktować się z firmą ubezpieczeniową osoby, która spowodowała wypadek. Jeżeli sprawca nie posiada wykupionej polisy OC, sprawa powinna zostać przekazana do UFG za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej.

W ramach procedury odszkodowawczej, ubezpieczyciel może skierować poszkodowanego do wybranego warsztatu, gdzie samochód zostanie naprawiony na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego. Z tego też względu niezwykle istotne jest, abyś skontaktował się z osobą odpowiedzialną za kolizję, z której winy doznałeś szkody. Jeżeli policja otrzyma informację o kolizji, należy przekazać informacje o szkodzie, numer ubezpieczenia i dokładne dane osoby, która spowodowała wypadek. 

Niestety często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe nie doceniają kosztów napraw, zwłaszcza kosztów pokrycia dachowego i lakieru. Jeśli naprawa samochodu kosztuje więcej niż odszkodowanie wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, musisz najpierw złożyć reklamację u profesjonalnego rzeczoznawcy.

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

Ofiary wypadków drogowych mają również prawo dochodzić odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu. Nawet najmniejsze uszkodzenie może obniżyć wartość samochodu bądź motocykla – w takim przypadku potencjalny nabywca automatycznie będzie chciał go kupić po najniższej cenie. Warto również oszacować, o ile spadła wartość auta. Wiele osób nie wie, że można ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości samochodu, nie mówiąc już o procesie i próbach odzyskania tego, za co samodzielnie zapłaciłeś.

Odszkodowanie za holowanie pojazdu i pojazd zastępczy

Jeżeli pojazd zostanie poważnie uszkodzony w wypadku, należy go odholować – nie wolno jeździć nim po drogach publicznych. Holowanie nie jest usługą tanią, jednak w ramach posiadanego ubezpieczenia możesz otrzymać nie tylko zwrot kosztów za holowanie auta, ale i skorzystać z wynajmu pojazdu zastępczego.

Odszkodowanie z OC sprawcy za leczenie poszkodowanego w wypadku

Zarówno poszkodowany kierowca, jak i jego pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i leków, jeśli poszkodowany wybierze leczenie prywatne. Jeżeli natomiast wypadek spowodował, że poszkodowany na skutek odniesionych obrażeń nie będzie w stanie podjąć pracy zawodowej, ma on natomiast prawo ubiegać się o rentę.

Odszkodowanie za inne koszty poszkodowanego w wypadku

Wiele osób po wypadku cierpi z powodu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy z powodu odniesionych urazów. Firma ubezpieczeniowa sprawcy musi zatem wziąć pod uwagę zarówno brak dochodów, jak i koszty przekwalifikowania, dzięki czemu szkody zostaną poszkodowanemu częściowo zrekompensowane. Jeżeli przykładowo wypadek zdarzył się w chwili, gdy podróżowałeś w celu zawarcia ważnej umowy, możesz mieć prawo do odszkodowania za szkody wynikające z utraty możliwości pozyskania klienta bądź kontrahenta.

Odszkodowanie komunikacyjne a zadośćuczynienie

O odszkodowanie można również ubiegać się w przypadku poważniejszych wypadków drogowych, w wyniku których ofiara doznała obrażeń ciała oraz urazów emocjonalnych, a nie szkód materialnych. Wszelkie szkody moralne, takie jak ból, cierpienie czy depresja mogą zostać zrekompensowane. Warto wiedzieć, że roszczenia te mogą również dotyczyć krewnych i pasażerów poszkodowanego w wypadku śmiertelnym.

Kto wypłaca odszkodowania komunikacyjne?

Jeżeli sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie NNW, a sprawca nie został zwolniony lub jeżeli sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia NNW, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do funduszu gwarancyjnego w przypadku wyrządzenia szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia również odszkodowanie z tytułu pojazdu i rekompensuje szkody wyrządzone w pojeździe. W takich przypadkach ofiara musi najpierw zażądać odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i złożyć skargę w celu rozwiązania sprawy – ofiara ma rok na złożenie skargi, zaś firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na jej rozpatrzenie.

Czym różni się odszkodowanie powypadkowe od zadośćuczynienia?

Bardzo ważne jest rozróżnienie poszczególnych rodzajów świadczeń. Ofiary wypadków drogowych otrzymują obecnie odszkodowanie za wszystkie szkody majątkowe wraz z zadośćuczynieniem, jak i wszystkie szkody niemajątkowe, obejmujące między innymi ból, cierpienie, czy dyskomfort psychiczny poszkodowanego. Odszkodowanie za negatywne przeżycia spowodowane wypadkami komunikacyjnymi, które mają charakter przemijający, może zwiększyć wysokość szkody o kilka, a nawet kilkadziesiąt razy. 

Ta różnica jest szczególnie istotna przy negocjowaniu umowy z ubezpieczycielem. Pamiętaj, że o odszkodowanie można wystąpić tylko raz i co do zasady wszystkie negatywne konsekwencje są rekompensowane. Po uzgodnieniu odszkodowania nie będziesz mógł domagać się zmiany wysokości odszkodowania w sądzie, dlatego przed podpisaniem umowy powinieneś skontaktować się z firmą specjalizującą się w odszkodowaniach za wypadki drogowe.

Podsumowanie - jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

1. Aby zgłosić szkodę u ubezpieczyciela potrzebujesz podstawowych informacji jak: sprawca wypadku, numer polisy oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Ważnym dokumentem w zależności od rodzaju zgłaszanej szkody może być np. notatka policyjna lub karta ze szpitala.

2. Szkodę zgłaszasz u ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupioną polisę OC.

3. Czekasz na decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na zgłoszenie szkody z OC sprawcy masz 3 lata. Im szybciej zgłosisz szkodę, tym lepiej, ponieważ szybciej otrzymasz środki.

Dodatkowo, możesz ubiegać się również o zadośćuczynienie np. za cierpienie, depresję, czy inne szkody niematerialne. W celu uzyskania odszkodowania, możesz również poprosić o pomoc swojego agenta ubezpieczeniowego bądź kancelarię, która specjalizuje się w tego typu sprawami.