Ubezpieczenia transportowe

W branży transportowej szczególnie liczy się odpowiednie zarządzanie ryzykiem i stosowanie produktów ubezpieczeniowych. Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o właściwy dobór ochrony ubezpieczeniowej, zapewniającej zabezpieczenie przed skutkami możliwych szkód podczas procesu przewozu ładunków. Aktualnie na rynku można znaleźć kilka rodzajów ubezpieczeń, które polecane są zarówno przewoźnikom, producentom, handlowcom oraz eksporterom i importerom, którzy zajmują się sprowadzaniem lub wysyłką rozmaitych towarów. Sprawdź naszą ofertę na ubezpieczenia transportowe.

Najlepsze ubezpieczenia dla firm transportowych

Oferujemy firmom transportowym kompleksowe doradztwo. Dobierzemy indywidualnie najlepszy zakres ochrony dla Twojej firmy. Wynegocjujemy w Twoim imieniu najlepsze stawki z ubezpieczycielem.

Korzystne ubezpieczenia dla przewoźników

Wygodny i prosty formularz

Nasz formularz jest wygodny i prosty w obsłudze. Wypełnij wymagane pola i do kilku godzin uzyskasz ofertę.

Oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych

Współpracujemy i polecamy jedynie zaufane towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi nie będziesz miał problemu.

Pomoc specjalistów

Na naszą pomoc możesz liczyć na etapie całej współpracy.

Wszystko załatwisz online

Nie musisz fatygować się osobiście. Wszystko możemy załatwić zdalnie i całkowicie online.

Zapytaj o ofertę ubezpieczenia dla transportu

Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz pytanie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
broker

Skorzystaj z naszej oferty na ubezpieczenia

Wiele ofert w jednym miejscu

W naszej ofercie porównasz jedynie sprawdzone towarzystwa ubezpieczeniowe.

Polisy tańsze o nawet kilka tysięcy złotych

Na polisie OC możesz spokojnie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Bezpłatna i fachowa pomoc

Pomagamy również w czasie trwania umowy ubezpieczenia OC.

Czym są ubezpieczenia transportowe?

Ubezpieczenie OC przewoźnika niezależnie od tego, czy obejmuje przewóz krajowy czy międzynarodowy, jest rodzajem ubezpieczenia transportowego. Ubezpieczenia transportowe to szeroka grupa produktów ubezpieczeniowych, które zostały stworzone zarówno dla osób i przedsiębiorstw wykonujących zarobkowy przewóz ładunków, jak i do zlecających taką usługę. 

Ubezpieczenie OC przewoźnika i ubezpieczenie CARGO można wykupić dobrowolnie, co oznacza, że nie są one obowiązkowe. Nieco inaczej to wygląda w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Posiadanie aktualnej polisy na to ubezpieczenie transportowe jest konieczne, aby spełnić warunek znajdujący się w w art. 7 ust. 2 w związku z ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, który zobowiązuje każdego przewoźnika posiadającego lub ubiegającego się o licencję zawodową. 

Współpracujemy z zaufanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Zakresem ochrony w ramach tego produktu ubezpieczeniowego objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, który zawodowo wykonuje transport i przewóz ładunku w sytuacji, kiedy dojdzie do uszkodzenia, utraty lub opóźnień w dostawie ładunku.

Mimo że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest dobrowolne, to jednak jego zakup wiąże się z wieloma korzyściami, dla których warto rozważyć zakup takiej polisy.

Ubezpieczenie OC przewoźnika - dlaczego warto je wykupić?

Podstawową zaletą jest to, że większość zleceniodawców obecnie wymaga posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika. W dzisiejszych czasach wymagania klientów są już znacznie większe i nie wystarczy jedynie konkurencyjna cena usługi transportowej. 

Teraz większości konsumentów zależy na tym, aby ich ładunek był bezpieczne. A jak wiadomo, wypadki i losowe sytuacje w transporcie mają miejsce dość często, dlatego zleceniodawcy wymagają, aby ich interesy były jak najlepiej chronione. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia gwarancje zleceniodawcy, że za ewentualne szkody powstałe podczas transportu towarów, dostanie zwrot środków.

Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli przedsiębiorca oferujący usługi transportowe, podejmie decyzje o opłacaniu składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to musi zdawać sobie sprawę, że to w jego obowiązku jest zadbanie o bezpieczny przewóz ładunku. Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wypłaca bowiem odszkodowania, jeśli uzna, że do strat doszło w wyniku wyraźnych zaniedbań ze strony przewoźnika.

Ciekawe jest jednak to, że istnieją ubezpieczyciele, którzy dają możliwość podpisania umowy wraz z klauzulami zapewniającymi wypłatę środków nawet gdy szkoda jest wynikiem celowego działania lub wyrazistego zaniedbania po stronie kierowcy. To z pewnością duży plus ubezpieczenia OC przewoźnika, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorca podejrzewa, że podobne zdarzenia mogą mieć miejsce w jego firmie. 

Ubezpieczenia OC przewoźnika - zakres ochrony

Zależnie od tego, na jaki rodzaj OC przewoźnika drogowego (ruch krajowy czy międzynarodowy) zdecyduje się przedsiębiorca, zakres jego ochrony będzie regulowany rozmaitymi aktami prawnymi. Realizowanie zleceń na przewóz krajowy jest kontrolowany przepisami polskiego prawa przewozowego, a jeśli chodzi o transport międzynarodowy – regulacjami Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. 

Przyjrzyjmy się jednak zakresowi ochrony ubezpieczeniowej w ruchu krajowym. Przedmiotem tej polisy jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego przedsiębiorcy, oferującego usługi transportowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres ochrony obejmuje jego uszkodzenie, utratę bądź zniszczenie ładunku zleceniodawcy od momentu jego odebrania przez przewoźnika, aż do jego transportu do miejsca docelowego. Szczególnie ważną kwestią zapewniającą wypłatę ewentualnych środków z odszkodowania, jest realizowanie transportu na podstawie listu przewozowego, który został wystawiony na przedsiębiorcę posiadającego ubezpieczenie. 

Wyłączenia i klauzule dodatkowe

Podejmując decyzję o wykupieniu polisy ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym, warto zainteresować się wyłączeniami ochrony stosowanymi przez firmy ubezpieczeniowe. Wybór najtańszej polisy często nie chroni przewoźników w sposób odpowiedni. Dlatego warto postawić na doświadczoną firmę, która dopasuje najlepszy zakres ochrony ubezpieczeniowej dla firmy transportowej. 

Do wyłączeń, najczęściej zalicza się: zły stan techniczny auta, niewłaściwe zabezpieczenie towaru, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, czy też rodzaj przewożonego ładunku (zwierząt, pieniędzy, broni, alkoholi itd.) 

Każdy przedsiębiorca podejmujący się zlecenia na przewóz ładunku z którejś z powyższych kategorii powinien mieć na uwadze, że ten transport zostanie wyłączony spod ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika do licencji transportowej

Obowiązkowym ubezpieczeniem, na które aktualną polisę musi mieć przewoźnik posiadający lub starający się o zawodowe licencję, jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia OC zawodowego przewoźnika?

Zakres ochrony tego produktu obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika realizującego transport zawodowo oraz wszelkie związane z tym zobowiązania lub roszczenia finansowe będące skutkiem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Pod definicją zdarzenia ubezpieczeniowego kryją się wszystkie te wypadki, których przyczyny powstania i ich następstwa oraz ich zgłoszenie do ubezpieczalni, nastąpiło podczas obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie mienia w transporcie - CARGO

Trochę innym ubezpieczeniem transportowym, który różni się od tych powyższych produktów, jest ubezpieczenie mienia w transporcie, inaczej CARGO. To produkt, który skierowany jest do podmiotów zlecających transport towarów i do tych, którym zależy na dodatkowej ochronie ładunku na wypadek powstania szkód podczas transportu. Jeśli osoba fizyczna, przedsiębiorca lub organizacja niemająca osobowości prawnej, nie ma pewności czy zaufania do ubezpieczenia posiadanego przez przewoźnika, to może wykupić polisę CARGO i tym samym objąć swój ładunek dodatkową ochroną.

CARGO - zakres ochrony

Ubezpieczenie mienia w transporcie obejmuje głównie szkody będące wynikiem działania sił natury, czy wypadku, Zapewnia także ochronę towaru, gdy dojdzie do upadku obiektu na środek transportu, kradzieży, czy rabunku, co może doprowadzić do utraty pierwotnej wartości ładunku. Najczęściej polisa ubezpieczenia CARGO obowiązuje przez 12 miesięcy.

Ubezpieczenie dla pracowników firm transportowych

W branży transportowej nierzadko się zdarza, że poszkodowany pracownik lub jego rodzina oczekuje od pracodawcy odszkodowania, gdy doszło do konsekwencji będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku - np. podczas podróży służbowej. Z tego względu zaleca się, aby każdy pracodawca zabezpieczył się przed tego rodzaju roszczeniami i wykupił OC pracodawcy.

Ubezpieczenie dla pracowników firm transportowych - zakres ochrony

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje m.in.:

Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na przykład o ryzyko tymczasowej lub całkowitej niezdolności do pracy, wypłatę świadczeń szpitalnych, czy assistance medyczny. Zdecydowanie warto rozważyć zakup tego typu polisy, ponieważ w takiej sytuacji ubezpieczony nie musi uruchamiać własnych środków finansowych.

Mimo wszystko należy mieć jednak na uwadze, że czasem zakład ubezpieczeń może nie wypłacić odszkodowania gdy dojdzie do wypadku. Jest to możliwe, jeśli okaże się, że wypadek jest skutkiem przemyślanego działania przedsiębiorcy lub wyniknął z jego rażącego niedbalstwa. Co więcej, ubezpieczyciel może nie wypłacić środków pracownikowi za wypadek przy pracy, jeśli wykonywał on swoje obowiązki pod wpływem alkoholu, innych używek lub środków psychotropowych.

Ubezpieczenia transportowe - ile kosztują i czy warto je wykupić?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie wylicza wysokość składki w przypadku ubezpieczenia OC przewoźnika, ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika oraz ubezpieczenia mienia w transporcie. Podczas tej procedury uwzględnia się określone cechy wykonywanych przez przewoźnika zleceń, wysokość sumy gwarancyjnej, a także rodzaj przewożonych towarów. W przypadku ubezpieczenia CARGO szczególne znaczenie ma właśnie rodzaj transportowanych ładunków.

Wykupienie polisy na któryś z powyższych produktów i regularne opłacanie składek to zawsze dobry pomysł. Przewóz towarów właściwie na każdym etapie wiąże się z dużym ryzykiem np. wypadku, dlatego każdy przewoźnik, który pragnie być konkurencyjny na rynku, musi posiadać ważne ubezpieczenie. Jest to natomiast obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy starają się o zawodową licencję. 

POMOC BROKERÓW

Dołącz do wielu firm transportowych, które nam zaufało. Z nami zaoszczędzisz pieniądze na ubezpieczeniu firmy transportowej.
Jeśli masz pytania, zadaj je naszemu specjaliście. 

Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz pytanie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!